20.1a

Back view of women's haori (jacket style kimono)
- Japan - Taisho period (1912-1926)